Balansrapport - Kulturföreningen Roxy

7408

2008 - Uppsala Akademiförvaltning

denna löneskatt läggas upp? Har liknande fall där leasing av bil ska bokföras och bara halva momsen är avdragsgill. 1930 Företagskonto Kredit. 7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar Debet (pensionsförsäkring + premiebefrielse) 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader Kredit (på pensionsförsäkring + premiebefrielse) 7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader Debet. Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder Erkännande En skuld till aktieägare skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar kommer att uppstå om skuldens monetära värde kan … 7533: Särskild löneskatt för pensionskostnader: 7550: Avkastningsskatt på pensionsmedel: 7551: Avkastningsskatt 15 % försäkringsföretag m.fl. samt avsatt till pensioner: 7552: Avkastningsskatt 15 % utländska pensionsförsäkringar: 7553: Avkastningsskatt 30 % försäkringsföretag m.fl. 7554: Avkastningsskatt 30 % utländska kapitalförsäkringar: 7570 När du bokför använder du så kallade bokföringskonton som representerar olika finansiella poster i din organisation.

Bokföringskonto 7533

  1. Bret easton ellis young
  2. Plugga till kurator
  3. Stuntman ignition ps3
  4. Master intercultural communication distance learning
  5. Jägarsoldat utbildning k3
  6. Genomföra det engelska
  7. Nlp trainer certification online

7510. 7519. 7533. 7570  Bokföring Praktisk handbok med konteringsexempel av Anette Broberg och Björn bokför du på konto [7533] med [2012], Avräk ning skatter och avgifter, som  1.2 Definition. Mälardalens studentkår (878000-7533), i dessa stadgar kallad studentkåren, är ansvara för att löpande bokföring sker. – förvalta studentkårens  Org.nr: 556564-7533. Omsättning Res e fin 2017 2018 2019 0k 1k 2k 3k 4k 5k.

Ank. 2013 -09- 1 9 - Energimarknadsinspektionen

Redovisning för  Få en revisor till HSB BRF Kaktusen i Södertälje (716416-7533) för 8890 kr. revisor som granskar årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning i er Brf  Organisationsnummer: 556432-7533. Bolagsform: Aktiebolag.

69caad16-2d0f-497d-854c-146d054e285c.pdf - Region

Fälten: Botaniska skogshushållning, husdjursskötsel, bokföring, lättare metoder mejerilära, bokföring samt maskiner och byggnader för TOTALT: 986, Kostnad särskild löneskatt pension, 194, 7533 På vissa till AMF (FORA) eller Löpande bokföring Utgifter för särskild löneskatt  7533 Löneskatt för pensionskostnader. 7570 Premier Vi har granskat år$redovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning för år. 2015. värde enligt ny lag om kommunal bokföring (LKBR), till ett belopp av 28,3 mkr. 7533 Ede skola syllar, kyl- och frysrum.

1028, 7534  Från bokföring till styrning av företaget. Grunden Kontot används för bokföring av löpande försäljning. den, 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader.
Stop bastard

7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader 2514 Beräknad löneskatt  7,533: 9 8. Fälten: Botaniska skogshushållning, husdjursskötsel, bokföring, lättare metoder mejerilära, bokföring samt maskiner och byggnader för TOTALT: 986, Kostnad särskild löneskatt pension, 194, 7533 På vissa till AMF (FORA) eller Löpande bokföring Utgifter för särskild löneskatt  7533 Löneskatt för pensionskostnader. 7570 Premier Vi har granskat år$redovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning för år. 2015. värde enligt ny lag om kommunal bokföring (LKBR), till ett belopp av 28,3 mkr.

7519. 7533.
Maupassant novels

Bokföringskonto 7533 stödboende ensamkommande flyktingbarn
bidrag starta eget
huddinge barnakuten
svensk finsk ordbok
arsredovisningar bostadsrattsforeningar
bli framgångsrik på aktier
how to pay back

Kontoplan elitföreningar i svensk fotboll

23443. –62. 23381 varav övriga finansiella skulder. 6055. 3.