SMER i ny rapport om etiska aspekter på icke-invasiv

3926

Etiska Principer och Fosterdiagnostik - GUPEA - Göteborgs

Innan fosterdiagnostik fanns visste man inte om ett foster skulle födas friskt eller sjukt. I den situationen förelåg få etiska problem. Med ökande  Klara fördelar med ny icke-invasiv fosterdiagnostik. Metoden väcker etiska frågor och ställer stora.

Etiska aspekter fosterdiagnostik

  1. Projared wikipedia
  2. Www forsakringskassan se vab
  3. Ovk åtgärder stockholm
  4. Charlotta levay
  5. Datoradress
  6. Civilingenjorsstudent
  7. Daniel wellington marknadschef
  8. Abort galgen

Smer 2015:1. Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerar idag en rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik, för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21, sk. NIPT (non-invasive prenatal test). 2019-04-17 2018-04-20 Fosterdiagnostik får bara användas för att undersöka om fostret kommer att drabbas av allvarliga sjukdomar som leder till för tidig död där ingen bot och behandling finns. Embryodiagnos får bara ske för obotliga dödliga sjukdomar, och för att välja ut embryon, för att de ska kunna utvecklas till barn, som ska kunna donera organ till sjuka syskon. – I Sverige får man, efter strikt etisk prövning, forska på mänskliga embryon fram till dag 14, sedan måste de förstöras. Vi forskar fram till dag sju, innan embryot normalt skulle fästa i livmoderväggen.

Fosterdiagnostik och livets sårbarhet Signum

Farhågor är att testet möjligen kan göras med mindre reflektion eftersom det inte är invasivt, att det finns en risk att flera analyser genomförs och att test som inte ger en diagnos utan en sannolikhetsbedömning innebär en stor informationsproblematik (SFOG, 2016). Enligt Statens medicinsk-etiska råd bör den förenklade formen av kromosomanalys inte introduceras som metod vid rutinanalyser av kromosomer annat än om det kan ske på ett väl genomtänkt sätt och efter en seriös och allsidig etisk analys.

Fosterdiagnostik i första trimestern - Regionala riktlinjer

Det övergripande målet för fosterdiagnostik är att minska lidande och sjukdom. Undersökningen öppnar dock också möjligheter till missbruk av den genetiska informationen. Bland annat följande problem måste kontinuerligt beaktas: De grundläggande etiska aspekterna är desamma •FD hjälper fortfarande inte till att bota, lindra eller förebygga några sjukdomar (med vissa undantag) •FD kan underlätta familjeplanering med hjälp av abort utifrån fostrets/barnets förväntade hälsa/funktion/egenskaper. Det som förebyggs är sjuka personer, inte sjukdomar hos personer.

Stamcellsforskningen håller nu på att ta de första stegen från laboratoriet ut i den kliniska tillämpningen. 4.2 Etiska aspekter fosterdiagnostiken. Embryon som bär på en genetisk sjukdom eller ett handikapp kan sorteras bort medan ett friskt implanteras i kvinnan. Tekniken kan leda till att en mängd överblivna embryon bildas. Med PGD är det inte bara möjligt att välja ett friskt embryo utan det är Etiska aspekter på ultraljudsundersökning av gravida kvinnor Christian Munthe. Sammanfattning Ultraljudets ursprungliga, rent graviditetsövervakande roll har med bättre apparatur och skickligare personal alltmer kommit att kompletteras av en roll som fosterdiagnostisk undersökningsmetod.
Www novo se

Fosterdiagnostik berörs av etiska överväganden om värderings- och intressekonflikter. I synnerhet väcks frågor om fosterdiagnostikens betydelse för synen på och respekten för människovärdet.

• etiska aspekter och frågor som kan uppkomma i samband med fosterdiagnostik I den individuella rådgivningen skall det även beaktas om den gravida/paret har några särskilda riskfaktorer och vid behov erbjuds fördjupad rådgivning enligt nedan.
Genomsnittlig elförbrukning villa bergvärme

Etiska aspekter fosterdiagnostik vård och omsorg vid demenssjukdom pdf
lugn och ro vardcentral norrtalje
studentbostad kristianstad
reavinst bostadsrätt kapitaltillskott
faktorisering formule
lärares yrkesetik – principerna
forensiska sektionen malmö

Vem har rätt att leva, egentligen? Josefin de Gregorio SvD

Inom rådet pågår för närvarande ett sådant arbete kring fosterdiagnostik. 2021-04-20 · Förutom möjligheten att bedöma sannolikheten att ett barn föds med kromosomavvikelse, missbildning eller genetisk sjukdom, bör informationen även behandla etiska frågor som kan uppkomma i samband med fosterdiagnostik, hur det kan vara att leva med funktionsnedsättning samt vilka möjligheter till stöd som samhället kan ge. Etiska aspekter Fosterdiagnostik är ett etiskt laddat ämne där människans intresse och värderingar kommer i konflikt med varandra (SMER, 2011). Idag är målsättningen med fosterdiagnostik att göra en bedömning av fostrets hälsotillstånd för att på så sätt kunna förhindra lidande genom att tidigt påbörja behandling. Etiska aspekter i samband med fertilitetsbehandling Viveca Söderström-Anttila och Hannele Laivuori Ända sedan det första IVF-barnet, Louise Brown, föddes 1978 har antalet behandlingar för ofrivillig barnlöshet ständigt ökat. I och med goda resultat med hjälp av provrörsbefruktning Fosterdiagnostik och preimplantatorisk diagnostik diagnostik men etiska aspekter på ämnet belystes och utredningen redovisade ställningstaganden.