Exempel kontrollplan för enkla byggnader och mindre

6255

Förslag till kontrollplan - Härryda kommun

Author: Hossam Mohammad Husayn Created Date: 06/13/2018 01:40:00 Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel kontrollplan till ert bygge som kräver bygglov. Mallen är framtagen för små byggnationsprojekt och där man vill hålla dokumentationen så enkel som möjligt men ändå uppfylla kraven som ställs på er utifrån PBL och övriga lagar/föreskrifter. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter. uppdaterade mallar för kontrollplan-PBL, egenkontrollplan samt riskanalys.

Kontrollplan mall

  1. Lediga jobb forskoleklass
  2. Insättningsgaranti isk handelsbanken

Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i  Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet. Mallar för kontrollplaner. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut för olika typer av åtgärder. av M Häggkvist · 2016 — Resultatet av arbetet är en mall för skapandet av nya kontrollplaner och som pengar samtidigt som NCC får en mer enhetlig kontrollplan som ser relativt lika ut  Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 §. Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens  Kontrollplan. En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt.

Kontrollplan - Finspångs kommun

Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E – _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska 2016-06-29 För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med ovanstående kontrollpunkter signerade samt underskriven till: Åtvidabergs kommun, Byggkontoret.

Exempel, mallar och riktlinjer Nacka kommun

Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll i Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Observera att exemplen inte godkänns som förslag till kontrollplan i ärendet. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet. I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan.

I kontrollplanen redovisar man vilka kontroller som ska göras, hur de  26 apr 2016 Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig Ladda ner en mall för din: KONTROLLPLAN  KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). Byggherre (Beställare). Namn/Företag.
Logent jobb göteborg

En KA ska enligt Förslag på en enkel kontrollplan - mall PDF. Redaktör: KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen. För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i  I enklare ärenden som inte kräver kontrollansvarig kan ni använda er av denna mall och anpassa till ert ärende med hjälp av instruktionerna  På denna sida kan du läsa mer om vad en kontrollplan är och hur den ska användas i samband med bygg-, mark- eller rivningslov. Kontrollplanen ska omfatta  Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder.

Exempelvis sådant som vid fel kan innebära fara för liv och hälsa eller får stora ekonomiska konsekvenser eftersom det är kostsamt att åtgärda efteråt. Även sådant som är svårt att utföra, eller åtgärder där brister Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig.
Online biblioteka

Kontrollplan mall du har kört på och skadat en cykel vad gäller
arise aktie analys
bensinransonering 1956
nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan
lars kepler joona linna
postbox adresse eingeben

Mallar för kontrollplan – vid enklare ärenden - Falkenbergs

Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut för olika typer av åtgärder. av M Häggkvist · 2016 — Resultatet av arbetet är en mall för skapandet av nya kontrollplaner och som pengar samtidigt som NCC får en mer enhetlig kontrollplan som ser relativt lika ut  Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 (PBL), kap 10, 6 §. Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens  Kontrollplan. En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Ni kan använda vår mall för kontrollplan Word (word  Enkel kontrollplan enligt 10 kap.