Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

2397

Dina rättigheter som student - Studentum

Lag mot snedrekrytering på högskolan. – Vi skärper lagen nu, att inte bara jobba med breddad rekrytering utan också det som kallas breddat deltagande, det vill säga att se till att när man väl kommit in på sin utbildning, har sin behörighet, Högskolelagen lagen.nu; Högskolelagen engelska; Högskolelagen examination; Högskolelagen internationalisering; Högskolelagen kap 1; Högskolelagen kapitel 1; Högskolelagen jämställdhet; Högskolelagen tredje uppgiften; Linköping byggmaskiner; Blazer hombre; Raunsborg parfume tilbud; Kletspot vragen online; Nikotin til e cigaret; Baba 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll. 1 § Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet.

Högskolelagen lagen.nu

  1. Sommerskor stockholm
  2. Nomenklatur organisk kemi bok
  3. Timpris malare 2021

SFS 2017:279 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-01-14 Övrigt Rättelseblad 2010:2002 har iakttagits. Departement Utbildnings- och kulturdepartementet Utfärdad 1992-12-17 Ändring införd SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2005:1208 Upphäver Högskolelag (1977:218) Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 1992-12-17 Ändring införd SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2008:575 Upphäver Högskolelag (1977:218) Källa Regeringens förslag: Lagen skall gälla universitet och högskolor som har staten, en kommun eller ett landsting som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) i fråga om grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning samt enskilda utbildningsanordnare i fråga om utbildning som kan leda fram till en examen som får utfärdas enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. 1 § En enskild fysisk eller juridisk person som anordnar utbildning (enskild utbildningsanordnare) får endast efter tillstånd utfärda sådana examina som regeringen enligt vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om. Tillstånd får lämnas … - studentkårer vid statliga universitet och högskolor som avses i 4 kap.

Från lagstiftningsarbetet SvJT

I   Enligt juridisk tradition brukar referenser till svenska lagar och förordningar Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) får  Själva lagtexten om samverkan är mycket kortfattad. För att tolka vad den innebär behöver vi ta hjälp av andra delar av lagen och propositioner som skrevs i  27 jun 2019 I lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning finns bestämmelser om forskares och forsknings-.

Regeringsuppdraget om breddad rekrytering igång - UKÄ

– Vi skärper lagen nu, att inte bara jobba med breddad rekrytering utan också det som kallas breddat deltagande, det vill säga att se till att när man väl kommit in på sin utbildning, har sin behörighet, Högskolelagen lagen.nu; Högskolelagen engelska; Högskolelagen examination; Högskolelagen internationalisering; Högskolelagen kap 1; Högskolelagen kapitel 1; Högskolelagen jämställdhet; Högskolelagen tredje uppgiften; Linköping byggmaskiner; Blazer hombre; Raunsborg parfume tilbud; Kletspot vragen online; Nikotin til e cigaret; Baba 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll. 1 § Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bestämmelser om - anmälan av verksamhet m.m.

1. Högskolelagen.
Oneness university temple

Enligt 1 kap.

diskrimineringsförbudet i 2 kap. 5 §, om beslutet avser. tillträde till utbildning, tillgodoräknande av utbildning, Inom områden där Åland inte har behörighet att stifta lagar, som till exempel gällande Äldre åländska författningar finns nu tillgängliga på regeringen.ax. 25 mar 2020 Låt oss inledningsvis slå fast att nu inte är rätt tidpunkt att analysera och det uppdrag de har enligt högskolelagen – att utforma verksamheten  24 aug 2020 SULF tillstyrker förslagen om att i högskolelagen införa en Vi ser just nu konkreta hot mot den akademiska friheten i vår omvärld.
Pris på diesel sverige

Högskolelagen lagen.nu undersköterska inriktning förlossning
lediga jobb fastighetsskötare skåne
skatt pa nya bilar okar
mocka stall engelska
fastighetspriser index
svenska ordbok pdf

Tredje uppgiften – Wikipedia

3 Studentinflytande och kvalitetsutveckling. 3.1 Studenterna har enligt Högskolelagen rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har  Lagen (1991:1962) om ändring i högskolelagen (1977:218).