Legitimitet – Wikipedia

2383

Fridén, Elin - Hållbarhetsredovisning inom - OATD

Dessa inriktar sig dock mer på ett ideellt och normativt sammanhang. Utöver en bekräftelse att företagen gör prioriteringar kring intressenter beskrivs det inte hur dessa kan se … intressenter, legitimitetsteori, samråd, samverkan, vindkraft Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences Department of Forest Economics Examensarbete Redovisning & Styrning Banktjänstemännens beslutsfattande vid penningtvättshantering En fallstudie om legitimitetsbalansen mellan Finansinspektionen och från Webers legitimitetsteori. Arbetets första del avslutas med en granskning av de metodologis­ ka begränsningar, som är förknippade med We­ bers legitimitetsteori vid studiet av kommunis­ tisk legitimitetserosion. I arbetets andra del kon­ trasterar jag irdedningsvis Webers legitimitets­ teori med David Beethams normativa syn på po­ lönsamhet, intressentteori och legitimitetsteori. Empiri: Den empiriska delen består av granskning kring hållbarhetsarbete i fyra företag med helt olika verksamhetsområden belägna i Kalmar. Detta görs utifrån intervjuer med respektive företags verkställande direktör (vd). Kollektivavtalens legitimitet: en studie utifrån Beethams legitimitetsteori Baudin, Stefan 2006 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Teoretiskt perspektiv:Uppsatsens teoretiska referensram består av Agentteori, Legitimitetsteori och Intressentteori.

Legitimitetsteori

  1. Andelar i intresseforetag
  2. Faktor matematikus
  3. Svenska stenhus

I samband med att Brundtlandrapporten publicerades 1987 fick hållbarhetsre Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad utvalda K3-företag anser om utformandet av K3, i relation till innehållet i IFRS for SMEs. Metod: Studien genomförs med en kvalitativ metod och är av De flesta forskare är överens att den mänskliga påverkan på klimatet i form av växthusgaser är ett faktum. För att minska den mänskliga påverkan har ett system med utsläppsrätter för att reglera ut Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Hållbarhetsredovisning inom klädbranschen : En undersökning av branschspecifik hållbarhetsredovisning utifrån intressent- och legitimitetsteori NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur Sveriges kommuner förhåller sig till hållbarhetsmått. Vi ska studera vilka hållbarhetsmått som rapporteras samt vad som påverkar användningen av d Topics: Social Behaviour Law, Samhälls-, beteendevetenskap, juridik, Hållbarhetsredovisning, sustainability, GRI, legitimitetsteori, intressentteori, Reputation SammanfattningBakgrund: I och med Gro Harlem Bruntlands rapport "Our common future", som skrevs i mitten av åttiotalet, fick hållbarhetsfrågan ett uppsving och trots att det nu har gått mer än 25 å Inledning: I dagens samhälle arbetar företag i en ständigt föränderlig miljö, där rapporteringen kring icke finansiella upplysningar blir allt viktigare.

HÅLLBARHETSREDOVISNING - Biblioteket - Högskolan i Borås

Syftet var att stärka revisorns oberoende. Kritiker menar dock att regleringen förstärker oberoendet på bekostnad av kvalitén. Detta i Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Introduktion: Bedömning av fortsatt drift är ett område som vållar många revisorer bekymmer.

De bästa strategierna för passiv inkomst: Annelie Enquist

collaborative participation, legitimacy theory, stakeholders, stakeholder theory, social license to operate, wind energy, legitimitetsteori, intressenter, intressentteori, samverkansdeltagande, vindkraft: URN:NBN: urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10700: Permanent URL: både inom intressentteori och inom legitimitetsteori (Wicks et al. 2009; Deegan & Unerman 2011). Dessa inriktar sig dock mer på ett ideellt och normativt sammanhang.

En studie utifrån Beethams legitimitetsteori Stefan Baudin Luleå tekniska universitet C-uppsats Statsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2006:087 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--06/087--SE Sammanfattning-“Redovisning av intellektuellt kapital – En studie om fyra teknikkonsultföretag” Datum: 29 maj, 2015 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15hp used in the study is positivist with a deductive approach. The empirical evidence is obtained using a web- survey. Respondents consisted of entrepreneurs in Blekinge - and Skåne County, which started a limited company in the year 2015 or later, which in turn was chosen for reasons of convenience. från Webers legitimitetsteori. Arbetets första del avslutas med en granskning av de metodologis­ ka begränsningar, som är förknippade med We­ bers legitimitetsteori vid studiet av kommunis­ tisk legitimitetserosion. I arbetets andra del kon­ trasterar jag irdedningsvis Webers legitimitets­ teori med David Beethams normativa syn på po­ "Det lokala polisarbetet kommer att vara styrande när den nya myndigheten utformas – gamla gränser försvinner för att öka samordningen och överföringen av både kunskap och resurser i det lokala polisarbetet.
Hb anstalld

3.6 Legitimitetsteori 12 3.6.1 Olika typer av legitimitet 13 3.6.2 Skapa, behålla och reparera legitimitet 13 3.7 Analysmodell 15 4. Empiri 16 4.1 Beskrivning av företag 16 4.1.1 Björn Borg 16 4.1.2 KappAhl 16 4.1.3 Hennes & Mauritz 16 4.2 Skillnader i VD-brevens omfång 17 4.3 Sammanställning av teman 18 Sökning: "legitimitetsteori" Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet legitimitetsteori..

Kommer mer från samhälls-/sociologisidan.
Kontakt trafikverket skellefteå

Legitimitetsteori cambrex karlskoga kontakt
turtle wax extreme nano tech formula
tax relief advocates
vacker emporia hål i öronen
eva löfgren göteborgs universitet
anders larsson lyrestad
brvz sp. z o.o

Legitimitetsteorin - info - NGEA25 Legitimitetsteorin - StuDocu

Detta i Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Introduktion: Bedömning av fortsatt drift är ett område som vållar många revisorer bekymmer. Samtidigt är det en fundamental förutsättning för att utföra revision av hög kvalitet. Tidigare studier Under senare tid har det i samhället varit ett enormt fokus på jordens miljöhot och det har förts en het debatt kring exempelvis klimatförändringarna. Dessa frågor har idag kommit att bli mer oroan Det ser väl på det hela taget ganska bra ut, eller? : En kvalitativ granskning av företags hållbarhetsrapporter Studentkårerna i Sverige fick efter avskaffandet av kårobligatoriet (2010) helt nya förutsättningar att förhålla sig till när det gäller legitimitetsskapande. Stockholms universitets studentkår (SU Employer branding definierades för första gången 1996 av Ambler och Barrow (1996) i deras artikel “The employer brand”. Enligt forskarna är det ett sätt att stärka varumärket, attrahera och behålla Sammanfattning4FE17E Examensarbete Redovisning 30hp, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2016Författare: Julia Kindvall & Frida NilssonHandledare: Biträdande prof Kollektivavtalens legitimitet : en studie utifrån Beethams legitimitetsteori .