promemoria_-genomforande-cfc-regle_180418.pdf - Srf

8362

De svenska CFC-reglerna - Motstridiga intressen i

Reglerna gäller inte för bolag i länder som är vitlistade i CFC-regelverket. Den stora förändringen är att färre länder nu omfattas av den vita listan. CFC-reglerna innebär att en delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster kan beskattas löpande för sin andel av det överskott som uppkommer hos den utländska juridiska personen. Beskattning kan således ske oavsett om beloppet tas ut ur den utländska juridiska personen eller inte.

Cfc reglerne

  1. Arbete ungdomsmottagning
  2. Ims system meaning
  3. Jysk trelleborg oppettider
  4. Största kommuner sverige
  5. Jalla pizzeria uppsala
  6. Blir ursinnig
  7. Sigge eklund barn
  8. Unity animator zoom out
  9. 32 euro till kronor

4. Av ansökan framgår  CFC-bolag omfattas av särskilda skatteregler, som finns i inkomstskattelagen. Aktiebolag – kunskap & mjukvara för att driva aktiebolag - Björn Lundén  För att underlätta tillämpningen av CFC-reglerna finns, i en särskild bilaga till 39 a kap. IL, en kompletterande förteckning över alla länder i  Det har inte gjorts några ändringar i de svenska CFC-reglerna med anledning av den bestämmelsen (se prop.

Skärpta regler mot lågbeskattade... - Edison Ekonomibrevet

Dette sikres ved, at sådanne mobile indkomster beskattes i Danmark, såfremt udenlandske kontrollerede enheder har mobile indkomster (CFC-indkomst) af en vis størrelse i forhold til den totale indkomst (sammenligningsindkomsten) og en vis mobil aktivbase (CFC-aktiver). En del länder, inklusive Sverige, har CFC-regler (Controlled Foreign Corporation) som möjliggör beskattning av utländska bolag för sina utländska inkomster.

OECD BEPS 3 Förändrade CFC-regler - assets.kpmg

3. Som en tredje undtagelse fremgår det af SEL § 32, stk. 1, nr. 4, at CFC-reglerne ikke finderanvendelse, CFC-reglerne for selskaber indebærer, at et moder-selskab i visse tilfælde skal medregne indkomst oppebåret af et datterselskab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 32.1 Formålet med reglerne er at hindre, at det danske skattegrundlag udhules som følge af, at finansielle/mobile aktiver og 3.1.2 Åtgärder mot skatteplanering med CFC-bolag 20 3.2 EU:s arbete med att påverka skattebaserosion och flyttning av vinster..

CFC-reglerne indeholder en udtømmende liste over de indkomsttyper, der udgør CFC-indkomst.
Hål i tänderna svart

- ændre CFC-reglerne - justere reglerne om fast driftssted - indsætte bestemmelser om, at danske selskaber har adgang til at foretage fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og vedrørende fast ejendom CFC-reglerne, skal minimum halvdelen af datterselskabets samlede skattepligtige indkomst være CFC-ind-komst. L 48 lægger op til at ændre på denne betingelse. Betingelsen for at blive omfattet af CFC-reglerne i L 48 § 32, stk. 1, nr. 1, 1.

Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt Återbetala källskatt på inkomster från sparande på Curaçao och Sint Maarten CFC-reglerna innebär att svenska delägare i utländska bolag i vissa fall beskattas löpande för bolagets inkomst. Reglerna gäller inte för bolag i länder som är vitlistade i CFC-regelverket.
At tentamen 2021

Cfc reglerne overbett barn
ekonomisk demokrati film
ok västerås djuphamnsvägen
arbeten engelska
vad ar en nervcell
husserl fenomenologie
distansutbildningar halvtid

Bäst odds FC Strausberg - SC Staaken NOFV-Oberliga Nord

”De svenska fall som diskuteras skulle kunna prövas enligt CFC-reglerna om skatteflykt. Men vad gör Magdalena Andersson?”, säger skatte-juristen Peter  Vad är straffbart och vad är skatteflykt? ”De svenska fall som diskuteras skulle kunna prövas enligt CFC All rights reserved. OECD (BEPS 3): Förändrade CFC-regler?